[cs_content][cs_section parallax=”false” style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][x_custom_headline level=”h1″ accent=”false” class=”cs-ta-center”]POLÍTICA PRIVACITAT DEL LLOC WEB[/x_custom_headline][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]1. OBJECTE.

En compliment de les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la UE, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei Orgànica de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la nostra empresa redacta la seva política de privacitat per al tractament de les dades dels interessats incorporats en el nostre formulari de contacte.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

El responsable del tractament de les dades incorporades al formulari del lloc web https://www.aquabodystudio.com és l’empresa SPORT ESTETIC AND PERFORMANCE SLU, amb NIF nº B66373150 i domicili social en PASSEIG SANT JOAN 40 BAIXOS, BARCELONA 08009, telèfon 936338277, correu electrònic info@aquabodystudio.com[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]3. NORMA APLICABLE.

La base legal per al tractament de les dades personals aportades és el consentiment que vostè ha prestat amb la marcació de la casella de validació. La norma aplicable per al tractament de les dades és el RGPD (U.E.) 2016/679 i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]4. FINALITAT DEL TRACTAMENT.

Les dades personals dels usuaris enviades a través del formulari seran incorporades a un fitxer de tractament sota la nostra responsabilitat i seran tractades amb la finalitat:
De prestar-li la informació o servei sol·licitat de la nostra activitat.
La gestió, estudi i resolució de consultes.
Comunicacions comercials en els termes exposats en el punt 7.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]5. EXACTITUD DE LES DADES.

L’interessat / a aporta les dades lliurement i ha estat informat de manera inequívoca i específica de la finalitat del tractament. Les dades aportades han de ser exactes i verídiques, atenent a la situació actual dels mateixos.

L’interessat manifesta que és major de 14 anys i pot consentir al tractament de les dades personals per si sol.

L’empresa li informa que haurà de contestar a les preguntes obligatòries incorporades al formulari. Podrà manifestar l’assumpte que requereix i la informació addicional que vulgui incorporar. En el cas que amb la informació aportada no poguéssim atendre la seva sol·licitud, l’empresa li pot sol·licitar que l’esmeni o aporti les dades addicionals necessaris per atendre-la. Si no atengués a la nostra sol·licitud dins d’un termini raonable, l’empresa dóna per entès que l’interessat / da no vol que li facilitem la informació que hagi sol·licitat.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]6. CESSIÓ DE LES DADES.

Les dades personals seran cedides a un encarregat de tractament per a l’enviament de comunicacions comercials. El contracte que els vincula és conforme al RGPD (U.E.) 2016/679. No seran tractades per a finalitats diferents a l’activitat de l’empresa. Seran conservades durant el termini que estableixen les lleis d’aplicació. L’empresa no realitza perfils comercials amb les dades personals aportades ni pren decisions automatitzades que el puguin afectar.

En qualsevol cas, l’enviament del correu electrònic de resposta al remitent per la informació sol·licitada no es considerarà comunicació comercial, en ser un pas ineludible per prestar-li el servei.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]7. COMUNICACIONS COMERCIALS.

En compliment de l’article 21 de la Llei Orgànica 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’empresa podrà enviar comunicacions comercials per correu electrònic referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte d’informació o contractació pel client.

L’usuari podrà oposar-se, en qualsevol moment, l’enviament d’aquestes comunicacions amb el reenviament del correu rebut o mitjançant el correu electrònic info@aquabodystudio.com. Podrà oposar-se al tractament[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]8. DRETS DELS INTERESSATS..

L’interessat / a podrà exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de les seves dades, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades ni realització de perfils comercials, dirigint-se al domicili aportat per l’empresa. Haurà d’aportar una còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent per verificar la seva identitat i exposar els motius pel qual realitza el dret exercit.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament de les dades des que donés el seu consentiment. En aquest cas, les dades seran conservades degudament bloquejades davant les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

L’interessat / a pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que no estigui d’acord amb la resposta aportada per l’empresa a la sol·licitud de l’exercici exercit.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]9. MESURES DE SEGURETAT I DEURE DE SECRET..

L’empresa té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives disposades per les normatives en matèria de protecció de dades. El personal de l’empresa té el compromís de deure de secret i confidencialitat de les dades de tractament.[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]

Hazte socio

Elije tu
Centro

Elije tu centro y compra tus packs y bonos para disfrutar de todas nuestras instalaciones en AquaBikeStudio